Classement

ROCH DURAND Rang : 1

20
14
626

Michel Bélanger Rang : 2

20
14
614

Real Cloutier Rang : 3

20
14
606

Daniel Tremblay Rang : 4

20
14
600

pascal dubeau Rang : 5

0
14
588

Claude Cartier Rang : 6

0
14
584

Philippe Spenard Rang : 7

20
14
580

dany perron Rang : 8

0
0
580

Manon Grimard Rang : 9

20
14
578

Benoit Grimard Rang : 10

0
14
578

Jean Léveillé Rang : 11

20
14
574

nadya viens Rang : 12

20
14
574

Pascal Thériault Rang : 13

0
14
574

Réal Dubé Rang : 14

20
14
572

Denis Lecompte Rang : 15

0
14
572

Dan LHebreux Rang : 16

0
14
570

guy loiselle Rang : 17

0
14
568

savoie roland Rang : 18

0
14
568

Yvan Cool Rang : 19

0
14
566

Yvon Marenger Rang : 20

0
14
566

Pierre Girard Rang : 21

0
14
566

Alexandre Danis Rang : 22

0
14
566

Jean Filion Rang : 23

20
0
566

Paulo Anderson Rang : 24

20
14
564

Francois Paquette Rang : 25

0
14
564