Classement

Réal Dubé Rang : 1

20
14
572

Benito Gatto Rang : 2

20
14
562

Francois Paquette Rang : 3

0
14
564

Paulo Anderson Rang : 4

20
14
564

gilles francoeur Rang : 5

0
14
560

Alexandre Danis Rang : 6

0
14
566

Pierre Girard Rang : 7

0
14
566

Yvon Marenger Rang : 8

0
14
566

Yvan Cool Rang : 9

0
14
566

savoie roland Rang : 10

0
14
568

guy loiselle Rang : 11

0
14
568

Dan LHebreux Rang : 12

0
14
570

Denis Lecompte Rang : 13

0
14
572

ROCH DURAND Rang : 14

20
14
626

Pascal Thériault Rang : 15

0
14
574

nadya viens Rang : 16

20
14
574

Jean Léveillé Rang : 17

20
14
574

Benoit Grimard Rang : 18

0
14
578

Manon Grimard Rang : 19

20
14
578

Philippe Spenard Rang : 20

20
14
580

Claude Cartier Rang : 21

0
14
584

pascal dubeau Rang : 22

0
14
588

Daniel Tremblay Rang : 23

20
14
600

Real Cloutier Rang : 24

20
14
606

Michel Bélanger Rang : 25

20
14
614